Nieporęt

  1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni,
  2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni,
  3. Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją za dwa miesiące z góry
  4. Odwołanie zajęć jeden dzień przed ich terminem umożliwia odbiór lekcji w  czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc ( w miarę wolnych miejsc i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). W przypadku nie poinformowania o nieobecności na zajęciach szkółka nie zwraca poniesionych przez uczestnika kosztów,
  5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych np. awarii na basenie zajęcia odbędą się w innym terminie,
  6. Zapisy odbywają się telefonicznie, osobiście lub e-mailem,
  7. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie,
  8. Rodzice mogą wchodzić na płytę basenu tylko w stroju kąpielowym,
  9. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w szkółce pływackiej NEMO jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przed pierwszymi zajęciami prosimy o zapoznanie się regulaminem, akceptację jego warunków oraz informację na temat udostępniania wizerunku – FORMULARZ