Nieporęt


Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe.
Tytuł do przelewu: „FALA NIEPORĘT, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. Wrzesień
II. Październik, listopad grudzień
III. Luty
IV. Marzec
V.  Maj,
VI. Czerwiec

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.

KOSZT ZAJĘĆ


OPŁATA ZA MAJ + CZERWEIC 2021

Poniżej opłata za maj i czerwiec

OPŁATA ZA MAJ OPŁATA ZA CZERWIEC

Zajęcia 30 minutowe

Poniedziałki: 140 zł / 105 zł 
Środy: 140 zł / 105 zł 
Piątki: 140 zł / 140 zł 
Soboty: 140 zł / 70 zł 

Zajęcia 45 minutowe

Poniedziałki: 160 zł / 120 zł 
Środy: 160 zł / 160 zł 
Piątki: 160 zł / 80 zł 
Soboty: 160 zł /  80 zł 

Zajęcia 60 minutowe

Czwartek: 180 zł / 135zł 
Piątki: 180 zł / 90 zł 
Soboty: 180 zł / 90 zł 


Opłata za Luty 2021

Zajęcia 30 minutowe

Poniedziałki: 70  zł
Środy: 70 zł
Piątki: 105 zł
Soboty: 105 zł

Zajęcia 45 minutowe

Poniedziałki: 80  zł
Środy: 80 zł
Piątki: 120 zł
Soboty: 120 zł

Zajęcia 60 minutowe

Poniedziałki: 90 zł
Środy: 90 zł
Czwartek: 90 zł
Piątki: 135 zł
Soboty: 135 zł


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 70 zł

Zajęcia 45 minut – 80 zł


Platność gotówką lub na konto:

WPŁATY ZA ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA:

NEMO BEATA BREJNAKOWSKA

Numer konta: PKO BP  70 1020 1042 0000 8202 0273 6080

WPŁATY ZA PONIEDZIAŁEK:

NEMO ŁUKASZ BREJNAKOWSKI

Numer konta: PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621