Nieporęt


Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe.

NEMO BEATA BREJNAKOWSKA
Numer konta: PKO BP  70 1020 1042 0000 8202 0273 6080

Tytuł do przelewu: „FALA NIEPORĘT, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. wrzesień, październik,
II. listopad, grudzień,
III. styczeń, luty,
IV. marzec, kwiecień,
V. maj, czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.


KOSZT ZAJĘĆ
2022/2023

Zajęcia 30 minutowe – 45 zł za jedną jednostkę

Zajęcia 45 minutowe – 50 zł za jedną jednostkę

Cena zawiera bilet wstępu na basen ( czas zajęć plus 15 minut)

Wrzesień ,Październik

Zajęcia 30 minutowe: 
Poniedziałki: 315 zł
Środy: 315 zł
Piątki: 315 zł
Soboty: 315 zł

Zajęcia 45 minutowe:
Poniedziałki: 350 zł
Środy: 350 zł
Piątki: 350 zł
Soboty: 350 zł

Pierwsze zajęcia – 12 wrzesień 2022

Dni wolne
31.10.2022 – poniedziałek

Opłaty odbywają się z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony


listopad, grudzień

Zajęcia 30 minutowe: 
Poniedziałki:  zł
Środy: zł
Piątki:  zł
Soboty:  zł

Zajęcia 45 minutowe:
Poniedziałki:  zł
Środy: zł
Piątki:  zł
Soboty:  zł

Dni wolne
1.11.2022
11.11.2022

22 – 31.12.2022

Opłaty odbywają się z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 95 zł

Zajęcia 45 minut – 100 zł

Instruktorzy:

Beata: 604 242 409
Kasia: 501 659 144
Łukasz: 600 008 312