Nieporęt


Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe.

NEMO BEATA BREJNAKOWSKA
Numer konta: PKO BP  70 1020 1042 0000 8202 0273 6080

Tytuł do przelewu: „FALA NIEPORĘT, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. wrzesień
II. październik,
III. listopad-grudzień,
IV. styczeń-luty,
V. marzec-kwiecień,
VI. maj-czerwiec.

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.


KOSZT ZAJĘĆ
2021/2022


Październik

Zajęcia 30 minutowe: 
Poniedziałki: 160 zł
Środy: 160zł
Piątki: 200 zł
Soboty: 160 

Zajęcia 45 minutowe:
Poniedziałki: 180 zł
Środy: 180 zł
Piątki: 225 zł
Soboty: 180 zł

Zajęcia 60 minutowe:
Czwartki: 200 zł
Piątki: 250 zł
Soboty: 200 zł

Opłaty odbywają się z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony


Wrzesień

Zajęcia 30 minutowe: 
Poniedziałki: 120 zł
Środy: 120 zł
Czwartki: 120 zł
Piątki: 120 zł
Soboty: 120 zł

Zajęcia 45 minutowe:
Poniedziałki: 135 zł
Środy: 135 zł
Piątki: 135 zł
Soboty: 135 zł

Zajęcia 60 minutowe:
Czwartki: 150 zł
Piątki: 150 zł
Soboty: 150 zł

Opłaty odbywają się z góry za każdy okres rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem dostępnym na początku strony


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 85 zł

Zajęcia 45 minut – 95 zł

Instruktorzy:

Beata: 604 242 409
Kasia: 501 659 144
Łukasz: 600 008 312