Nieporęt


Opłata za zajęcia musi być uiszczona najpóźniej po pierwszej lekcji
w danym okresie rozliczeniowym na konto bankowe.
Tytuł do przelewu: „FALA NIEPORĘT, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
Okresy rozliczeniowe:

I. Wrzesień
II. Październik, listopad grudzień
III. Styczeń, luty, marzec
IV. Kwiecień, maj, czerwiec

Możliwe zapisy w czasie trwania semestru
w takim przypadku odliczana będzie opłata za zajęcia, które odbyły się przed zapisem.

KOSZT ZAJĘĆ

II. Okres rozliczeniowy (październik, listopad, grudzień)

dni wolne od zajęć:
31.10; 1.11; 11.11; 23-31.12

Zajęcia 30 minutowe

koszt jednych zajęć 35 zł

Poniedziałki: 420  zł
Środy: 350 zł
Piątki: 420 zł
Soboty: 385 zł

Zajęcia 45 minutowe

koszt jednych zajęć 40 zł

Poniedziałki: 480  zł
Środy: 400 zł
Piątki: 480 zł
Soboty: 440 zł

Zajęcia 60 minutowe

koszt jednych zajęć 45 zł

Poniedziałki: – zł
Środy: – zł
Czwartek: 540 zł
Piątki: 540 zł
Soboty: 495 zł


KOSZT ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

Zajęcia dla jednej osoby

Zajęcia 30 minut – 70 zł

Zajęcia 45 minut – 80 zł


Platność gotówką lub na konto:

WPŁATY ZA ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA:

NEMO BEATA BREJNAKOWSKA

Numer konta: PKO BP  70 1020 1042 0000 8202 0273 6080

WPŁATY ZA PONIEDZIAŁEK:

NEMO ŁUKASZ BREJNAKOWSKI

Numer konta: PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621